آیدین باقری

تهران،1371

آیدین باقری (1370 تهران ) جامعه‌شناس، پژوهشگر، مستند‌ساز، هنرمند، وی کارشناسی و کارشناسی‌ارشد خود را در رشته جامعه‌شناسی به اتمام رسانده است، علاقه و تمرکز او در زمینه مسائل اجتماعی و بالاخص زمینه‌هایی همچون شهر، جنگ، زنان… بوده است. نتیجه پژوهش‌های وی در قالب چندین مقاله، فیلم مستند و نمایشگاه ارائه شده‌است. او در حال حاضر در کنار کار مطالعات اجتماعی خود‌، از رسانه‌های مختلف هنری برای ارایه نتایج پژوهش‌هایش بهره می‌برد.

کُلَّه سِر