رضا قاسمی

تهران،1370

 

رضا قاسمی هنرمند میان رشته‌ای است که در آثارش از رسانه های مختلف هنری برای به چالش کشیدن عکاسی در مفهوم آن استفاده می‌کند. زمینه های کاری اون شامل عکاسی، ویدئو، چیدمان و رسانه‌ی چاپ است. او در سال ۱۴۰۱ مدرک کارشناسی در رشته‌ی عکاسی خود را از پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران در ایران دریافت کرد.

برش های زمان